Duy Tan University

Đại học Duy Tân là một trường đại học đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trường đào tạo theo chương trình của một số đại học tiên tiến ở Hoa Kỳ, ví dụ áp dụng sách giáo trình Tin học của Đại học Carnegie Mellon, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán của Đại học Bang Pennsylvania, Quản Trị của Đại học Bang New York, Du lịch của Đại học Cornell, Kế toán của Đại học Washington, Xây Dựng và Kiến Trúc của Bách Khoa Singapore,...

ngôn ngữ để giảng dạy ngành y và cách thức thi

Để được giải đáp rõ ràng và chi tiết về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ về Khoa Y Đại học Duy Tân qua số điện thoại (0236)3827.111 (máy nội bộ 214/216) nhé.
Danh sách câu hỏi tư vấn:

Đặt Câu hỏi Tư vấn Trực tuyến

ĐẠI HỌC DUY TÂN
254(182 số cũ) Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
Điện thoại: 05113. 650403 - 05113. 653561
Di động: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.966.900