Duy Tan University

Đại học Duy Tân là một trường đại học đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trường đào tạo theo chương trình của một số đại học tiên tiến ở Hoa Kỳ, ví dụ áp dụng sách giáo trình Tin học của Đại học Carnegie Mellon, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán của Đại học Bang Pennsylvania, Quản Trị của Đại học Bang New York, Du lịch của Đại học Cornell, Kế toán của Đại học Washington, Xây Dựng và Kiến Trúc của Bách Khoa Singapore,...

Thắc mắc

Bạn vui lòng liên hệ về phòng Đào tạo Đại học Duy Tân - phòng 206 - 254 Nguyễn Văn Linh, số điện thoại 05113.650.403 (máy nội bộ 121) để được hỗ trợ cụ thể về vấn đề này nhé.
Danh sách câu hỏi tư vấn:

Đặt Câu hỏi Tư vấn Trực tuyến

ĐẠI HỌC DUY TÂN
254(182 số cũ) Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
Điện thoại: 05113. 650403 - 05113. 653561
Di động: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.966.900