Duy Tan University

Đại học Duy Tân là một trường đại học đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trường đào tạo theo chương trình của một số đại học tiên tiến ở Hoa Kỳ, ví dụ áp dụng sách giáo trình Tin học của Đại học Carnegie Mellon, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán của Đại học Bang Pennsylvania, Quản Trị của Đại học Bang New York, Du lịch của Đại học Cornell, Kế toán của Đại học Washington, Xây Dựng và Kiến Trúc của Bách Khoa Singapore,...

Lien thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh

Bộ GD&ĐT vừa có thông tin mới về việc tuyển sinh Liên thông và quy định mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 04/06/2015. Bạn vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh Đại học Duy Tân - phòng 106 - 182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng, số điện thoại 05113.650.403, để mua hồ sơ và được tư vấn thêm. Mời bạn xem thông báo tại đây để biết rõ hơn nhé http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page
Danh sách câu hỏi tư vấn:

Đặt Câu hỏi Tư vấn Trực tuyến

ĐẠI HỌC DUY TÂN
182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
Điện thoại: 05113.653561 - 05113.650403(126)
Di động: 0905294390 - 0905294391